Härjegårdar Fastighets AB

Om Härjegårdar

Härjegårdar Fastighets AB är ett fastighetsbolag som ägs till 100 % av Härjedalens Kommun.
Vår affärsidé är att erbjuda bra bostäder, lokaler och service med hög kvalitet till marknadsmässiga villkor.

Härjegårdar Fastighets AB äger och förvaltar hyresbostäder och diverse lokaler (ex äldreboenden och affärslokaler)  inom hela Härjedalens Kommun. Vidare ansvarar Härjegårdar för förvaltning och det löpande underhållet avseende merparten av Härjedalens kommuns fastigheter så som skolor, förskolor, bibliotek, idrottsanläggningar mm.

På uppdrag av Härjedalens Kommun ansvarar även Härjegårdar för projekt som säkerställer framtida lokalförsörjningsbehov, ex lokalanpassningar, samt om-, till- och nybyggnationer.

Totalt fastighetsbestånd är ca 160 000 kvm.

Härjegårdar Fastighets ABs verksamhet skall bygga på ett samspel mellan företagets kunder, personal, styrelse, konsulter, entreprenörer och leverantörer. Det gemensamma arbetet skall långsiktigt skapa en god boende- och livsmiljö grundad på miljömedvetenhet och resurshållning.

Vårt fastighetsbestånd finns i hela kommunen med koncentration till centralorterna. De senaste åren har hyresmarknaden och efterfrågan på lägenheter och lokaler haft en positiv utveckling.
Den ökade efterfrågan har lett till att bolaget satt igång ett antal processer med att öka tillgången på bostäder genom renoveringar och nybyggnadsprojekt.

Administrationen finns på huvudkontoret i Sveg medan fastighetsteknikerna utgår från sina respektive lokaler i Sveg, Lillhärdal, Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal.

VISION

Härjegårdar Fastighets AB ska vara en pålitlig och seriös aktör på fastighetsmarknaden i Härjedalen.

Vi ska agera proffessionellt mot våra hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners.

Vi ska tänka hållbart och långsiktigt, med fokus på resurshållning och energi-/miljömedvetenhet.

Härjegårdar Fastighets AB ska vara en trevlig arbetsplats, präglad av öppenhet, ansvarstagande och mångfald.

Kontakt

Personalen på Härjegårdar står alltid till tjänst om du har frågor eller behöver hjälp med något.

Våra öppettider på kontoret är:
Vardagar kl 09.00 – 15.00 (lunch 12.00 – 13.15)

Telefon 0680 – 169 50 vxl

info@harjegardar.se

Felanmälan: 0680 – 169 75 kl 09.00 – 12.00 eller via mina sidor

Besöksadress

Härjegårdar Fastighets AB
Fjällvägen 5   
842 32  SVEG

Postadress

Härjegårdar Fastighets AB
Box 40
842 21  SVEG