Air France säger upp anställda på grund av tågkonkurrens


Men inte bara flygkonkurrens från lågprisbolag utgör skäl till minskande marginaler. Framförallt kommer konkurrensen från höghastighetståg.

”De senaste fem åren har Air France hemmamarknad påverkats starkt av konkurrens på rutter med höghastighetståg som utökat sin kapacitet i landet med förkortade restider”, skriver Air France.

På sådana rutter från Paris med restid på max två timmar räknar bolaget med att ha förlorat 90 procent av marknaden nästa år.Källa:
http://breakit.se/artikel/20084/air-france-sager-upp-anstallda-pa-grund-av-tagkonkurrens