Appen säkrar kompetensen i bilverkstäderna


– En app är inte unik men ProMeister är ensamma om att leverera både kompetensöversikt för fordonsteknikerna samt en analyssida för verkstadschefen. På analyssidan ser chefen de anställdas kompetenser och får en sammanställning av verkstadens kunskapsnivå inom olika områden, säger Andreas Forslund, ansvarig ProMeister Academy i ett pressmeddelande.

Appen visar vilken kunskap som verkstaden behöver inom fordonstekniska områden som exempelvis; fordonsel, gasfordon, AC, broms, m.fl. Kompetensöversikten baseras på fordonsteknikernas kunskapsnivå inom områdena och demonstreras i ett diagram. Utifrån kunskapsnivån kommer förslag upp på rekommenderade utbildningar.

– I likhet med vår utbildningsportal på hemsidan kan appen användas som stöd för verkstaden att uppfylla de krav som kvalitetsmärkningen Godkänd bilverkstad ställer inom kompetensområdet. Kombinationen av GBV samt vår insyn i den globala fordonsbranschen gör att vi utvecklar våra tjänster i linje med marknadens krav och efterfrågan, säger Andreas Forslund, ansvarig ProMeister Academy.

Om appen ProMeister Academy Sverige:

  • Finns tillgänglig för Apple och Android.
  • Lanseras i Sverige och Norge.
  • Ger god översikt på bilverkstadens fordonstekniska kompetens.
  • Är ett hjälpmedel för bilverkstäderna att stärka sin kunskap.
  • Gratis för alla verkstäder.
  • Laddas ner där appar finns.

 

ProMeister Academy lanserar app som gör det enklare för bilverkstäder att vidareutveckla sin kompetens inom olika fordonstekniska områden.

 

 Källa:
https://www.motormagasinet.se/article/view/662383/appen_sakrar_kompetensen_i_bilverkstaderna?ref=rss