Centerns daltande med bönder måste upphöra


DEBATT | EU-VALET. EU borde vara en arena för att tillsammans lösa gränsöverskridande problem som enskilda länder omöjligen kan lösa på ett bra sätt själva. För Liberalerna är det självklart att fokus i denna valrörelse bör ligga på sådana frågor. Europa står inför stora utmaningar kring migration, klimathot och gränsöverskridande brottslighet. Dessutom ser vi hur demokratin inskränks på flera håll i Europa och världen. Att bemöta dessa frågor bör vara EU:s kärnuppgift, inte att gå särintressenas ärenden. 

Det verkar inte Centerpartiet helt hålla med om. Centerpartiet sitter tillsammans med Liberalerna i Europaparlamentets liberala partigrupp ALDE, och skanderar på sina valaffischer att de vill kämpa för klimatet och liberala värderingar i EU. Det är därför bortom vår förståelse att Centerpartiet fortfarande går i särintressenas fälla och försvarar jordbruksstödet i dess nuvarande form. Mellan 2014–2020 får EU:s bönder över 4 000 miljarder kronor i bidrag från EU. Hela 39 procent av unionens budget går till att subventionera jordbruket. Att Centerpartiet ser detta som en av EU:s kärnuppgifter är beklagligt. 

Epitetet ”gröna liberaler” ekar tomt

Deras egenkonstruerade epitetet ”gröna liberaler” ekar tomt med vetskapen om att när det väl kommer till kritan kommer de alltid välja att ge jordbruket särbehandling hellre än att låta jordbrukets utsläpp stå för sina kostnader. Trots att EU blöder pengar på jordbruksstöd samtidigt som EU har en usel flyktingpolitik står C fast vi det. Trots att vi vet att det produktionsöverskott som EU:s jordbruksstöd orsakar gör det omöjligt för bönder i utvecklingsländer att konkurrera med oss står C fast vi det. Ingen verklig liberal kan rimligtvis tycka att det är rättvist.

Fredrick Federley är Centerns förstanamn i EU-valet.

Foto: MARTINA HUBER

Det europeiska samarbetets legitimitet bygger på unionens förmåga att hantera våra gemensamma problem – migration, klimatet och gränsöverskridande brottslighet. Istället för att lägga över en tredjedel av EU:s budget till bönderna vill Liberalerna i stället satsa på att lösa de riktiga utmaningarna. Att få ett gemensamt fungerande migrationssystem, att satsa på grön forskning så Europa är de som tar fram de nya hållbara lösningar och att skapa ett europeiskt FBI. Det är frågor som måste vara högre upp på dagordningen än att till varje pris skydda ett jordbruk som i längden blir ohållbart om det inte kan stå på egna ben.

EU kan inte vara en bankomat för bönder

EU behöver fler liberala parlamentariker som ger EU musklerna att lösa gränsöverskridande problem och inte låser sig vid särintressen. Att Centerpartiet fastnat i en ensidig kamp för böndernas subventioner gör att man missar EU:s stora utmaningar. I Centerpartiets Europa vill man fortsätta lägga 39 procent på bönderna i stället för att satsa på till exempel grön forskning och ett europeiskt FBI. EU ska vara en plattform för att lösa gemensamma utmaningar, inte en bankomat för bönder. 

Migration och klimat är viktigare

Om EU ska bli bättre och mer legitimt räcker inte fina slagord, vi måste på allvar börja omprioritera vart EU ska lägga sitt fokus och sin budget. Att försvara jordbruksstödet i stället för att vilja förflytta uppmärksamhet och pengar till exempelvis migration och klimat är oacceptabelt för ett parti som kallar sig liberalt. Lyft blicken och skär ned jordbruksstödet. 

 

Av Anders Rehnberg

Liberalernas femtenamn i Europavalet 

Karl Philip Nilsson

Ekonomiskpolitisk talesperson LUF