Om vi leker med tanken att det inte finns några tillfälliga möten – PT-Fia


ptfiala

”Om vi leker med tanken att det inte finns några tillfälliga möten” sa min samtalscoach Silje. ”Vad finns det då för mening med att du mött de här personerna där du är just nu?”.

Jag svarade något om att de påminde mig om att få energi som studsar tillbaka och att jag kände mig levande i sammanhanget med dem. Och den där meningen väckte något i mig. Jag tror att det mesta har en mening. Kanske allt, men inte alltid. Vi kan se en mening med saker och ting när vi behöver det.

Där jag är nu så är det en självklar mening med att jag har träffat några personer just precis nu för att de påmint mig om sådant som jag saknat och längtar efter i livet. Någon har mött min energi med energi, en annan har påmint mig om min spirituella sida som jag nästan stängt av och en tredje påminde mig om glädje. Utan att gå in på detaljer så är det som att livet nu försöker påminna mig om sådant som jag saknat under en tid och allt blir så självklart när jag vågar lyssna.

Vi möter människor hela tiden, ibland bara händer det och ibland så drabbas vi. Fundera på vad eller vem du mött den senaste tiden.

Om vi leker med tanken att det inte finns några tillfälliga möten, vad finns det för mening med att du träffat just den eller dem just nu?

https://blogg.amelia.se/ptfia/2019/05/08/om-vi-leker-med-tanken-att-det-inte-finns-nagra-tillfalliga-moten/