Så går det för Fingerprint – släppte precis rapport


Fingerprint Cards, som tillverkar teknologi för fingertrycksavkänning, släppte på onsdagmorgonen sin färska kvartalsrapport. Här är de hårda siffrorna:

# Bolaget redovisar ett rörelseresultat om minus 1,9 miljoner kronor (-175) för det första kvartalet 2019.

# Bruttomarginalen uppgick till 23 procent (15). Ebitda-resultatet var 35,8 miljoner kronor (-149).

# Nettoomsättningen uppgick till 343 miljoner kronor (290), en ökning med 18 procent.

# Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -161 miljoner kronor under kvartalet (-204).Källa:
http://breakit.se/artikel/20118/sa-gar-det-for-fingerprint-slappte-precis-rapport