Starkt tryck på begagnade personbilar under juli


-Det var en registreringsdag mer i år en förra året, vilket påverkar resultatet med ca 5%. Vi kommer framöver att se ett ökande utbud av begagnade fordon när privat leasing fordonen återlämnas i högre takt efter avtalsperiodens slut, säger Peo Siwertson General Manager på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Under juli månad såldes det 101 376 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, 48 753, privatmarknaden 49 996 och företag 2 627), vilket är en ökning med 3,7% jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln sålde totalt 48 753 begagnade bilar till privatpersoner under juli månad, vilket är en ökning med 7,6% jämfört med samma månad förra året.

-Även om vädret var fint större delen av juli så var det många som köpte begagnad personbil. Intresset fört att köpa begagnad personbil från bilhandlare ökar. Efterfrågan är mycket stor och vi bedömer att den kommer fortsätta, säger Peo Siwertson.

49 996 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i juli månad, vilket är en ökning med 1,7% jämfört med samma månad förra året.

 Källa:
https://www.motormagasinet.se/article/view/670019/starkt_tryck_pa_begagnade_personbilar_under_juli?ref=rss