Moderaternas klimatpolitik är ett luftslott


REPLIK. Regeringen förstärker nu klimatpolitiken ytterligare. Enligt Naturvårdsverkets prognoser kommer utsläppen att minska stadigt fram till 2030 med nuvarande politik, även om mer behövs. Vi har kommit en ansenlig bit på vägen, men mycket återstår att göra. 

Moderaterna lyckas i en debattartikel om klimatpolitiken helt blanda bort korten. Man attackerar regeringens kraftigt ökade anslag, men föreslår inget alternativt användande av pengarna. Tvärtom vill man skära ner och motsätter sig dessutom de mest effektiva åtgärderna. 

Klimatklivet, regeringens stora statsbidrag för klimatåtgärder, har till och med 2018 inneburit över 3 200 klimatinvesteringar, fördelat i hela landet, och minskar växthusgasutsläppen med uppskattningsvis 1 570 000 ton per år. Klimatklivet bygger upp en infrastruktur för omställning av hela samhället – i hela landet. Många har utvärderat dessa pengar och regeringen har aktivt lyssnat och justerat stödet. Enligt WSP spelar Klimatklivet en viktig roll i klimatpolitiken just som komplement till andra styrmedel. 

M har fel om Klimatklivet

Åtgärderna som fått stöd via Klimatklivet skulle ha genomförts ändå, påstår Moderaterna. Detta är helt fel. Av Riksrevisionens enkät anger färre än tio procent av de som fått stöd beviljat att de hade genomfört projektet i full skala, även utan stöd från Klimatklivet. WSP konstaterar att vissa klimatinvesteringar har tidigarelagts som ett resultat av satsningen. Det är ett bra och viktigt resultat. Tiden är knapp, klimatomställningen brådskar. 

Om nu Moderaterna har så mycket synpunkter, varför visar de inte hur pengarna kan göra bättre nytta någon annanstans?

Men eftersom Moderaterna har ett så högt tonläge kan man ju tänka sig att deras egen politik skulle vara ännu mer ambitiös. Men det är i själva verket tvärtom. I deras budget ägnar man sig åt en massiv nedskärningspolitik. Om nu Moderaterna har så mycket synpunkter, varför visar de inte hur pengarna kan göra bättre nytta någon annanstans?

Åtgärder utan nytta

Det enda man i stället framhåller är en minimal satsning på så kallade internationella åtgärder. Detta är anmärkningsvärt i dubbel bemärkelse. Det första handlar om att dessa åtgärder nu saknar all nytta. Hela systemet för internationella krediter avslutas nästa år, och de få krediter som finns kvar leder inte till faktiska investeringar i fattiga länder. Det andra handlar om att Moderaterna med ena handen vill ge kaffepengar till internationella åtgärder men med andra handen kapar biståndet och klimatfinansiering. Denna dubbelmoral är helt ärligt inget annat än ett hån mot världens fattiga. 

Vidare: om Moderaterna är så intresserade av politikens effektivitet så är det intressant att de så benhårt motsätter sig det absolut mest effektiva styrmedlet, nämligen höjda miljöskatter. Om Moderaterna någon gång ska kunna bygga förtroende i dessa frågor måste de sluta med denna tomma retorik. Om de menar allvar – för då fram riktiga politiska förslag så som höjda miljöskatter och åtgärder för omställning av transporter och näringsliv. Till dess får de gå hem och läsa på.

 

Av Lorentz Tovatt

Klimatpolitisk talesperson (MP)