Starbreeze rusar på börsen – Breakit


Spelutvecklingsbolaget Starbreeze, som är i rekonstruktion, rusar på börsen.

Detta efter att tillgångarna värderas till 1,6 miljarder kronor, enligt en genomgång under rekonstruktionsarbetet, och bolaget bedömer att framtida kassaflöden kommer att vara positiva. 

Strax innan 16-tiden på fredagen hade aktien stigit närmare 60 procent. 

De förväntade positiva kassaflödena baseras på förväntade nya förlagsavtal under nästa år samt planerad lansering av Payday 3 under 2022-2023.

Bolaget betonar  att det inte rör sig om en prognos utan endast en kassaflödesbedömning för att ge borgenärerna möjlighet att skapa sig en uppfattning om Starbreeze framtida återbetalningsförmåga.

Starbreeze uppger vidare att rekonstruktionsarbetet fortgår. En rekonstruktionsplan ska presenteras inom kort och borgenärerna kommer också få brev med ett förslag till uppgörelse.

I samband med rekonstruktionsarbetet har en revisionsbyrå värderat bolagets tillgångar. Det gäller huvudsakligen IP-rättigheterna för Payday och värderas till 1,6 miljarder kronor. Motsvarande tillgångar är värderade till 333 miljoner kronor i balansräkningen per den 30 juni.

 Källa:
http://breakit.se/artikel/22145/starbreeze-tillgangar-varderas-hogt-aktien-rusar