Miljardbolaget Netlight Consulting inleder listningsprocess


Mitt under brinnande it-yra grundades Netlight Consulting år 1999. När kraschen kom var företaget nära undergång – men kom igen. 

I dag är Netlight en stjärna på himmelen för konsulter inom digitalisering och it. Många av de anställda är utvecklare, och några av Sveriges hetaste techbolag sägs ha konsulter från Netlight ombord.

Siffrorna i bokslutet för 2018 talar sitt tydliga språk. Bolaget omsatte nära 1,4 miljarder kronor och gjorde en vinst på 380 miljoner kronor.  

Ägarna fick dela på en utdelning på 156 miljoner kronor. 

Netlight Consulting ägs till stor del av grundarna, nyckelpersoner och anställda. Men nu har en process påbörjats för undersöka möjligheten att börsnotera konsultjätten, kan Breakit avslöja. 

På en extra bolagsstämma 12 november informerade styrelseordföranden om planerna. 

”Ingrid Engström informerade om det beslut – att initiera en listningsprocess – som har fattats av styrelsen”, står det i protokollet som smugits ut på bolagets hemsida

Enligt Netlights vd Erik Ringertz är beslutet att betrakta som ett svar på frågor som ställts från bolagets ägare. Han uppger dock att det inte är säkert att processen slutar med en börsnotering. 

”Vi sätter igång en process där vi träffar rådgivare. Om det har en positiv inverkan på Netlights kärnverksamhet så är det något vi kan gå vidare med. Men det finns många olika tänkbara utfall”, säger han. 

Varför har beslutet ändå fattats?

”Det var ett rakt svar på en konkret fråga från några aktieägare. Men det är väldigt, väldigt, tidigt. Så detta är ett sätt att vara transparent.”

Värt mångmiljardbelopp

Nyligen köptes konsultbolaget Acando upp av CGI, för 4,3 miljarder kronor. Acando hade en något högre omsättning, men en lägre lönsamhet än Netlight. 

Flera av de stora it-konsulterna på börsen värderas till omkring 15 gånger årsvinsten. En sådan multipel skulle innebära ett börsvärde på omkring 6 miljarder, på 2018 års siffror. Om bolagets starka tillväxt har fortsatt blir värdet sannolikt ännu högre.

För gänget bakom Netlight blir en börsnotering ett miljardregn. 

Tidigare ägdes Netlight till 65 procent av grundarna, Lars Olof Elfversson, Anders Larsson, Jonas Hovmark, Henrik Sidebäck, Erik Ygberg och Kristoffer Nilsson, via ett gemensamt holdingbolag. Under 2018 delades Netlight-aktierna istället ut till holdingbolagets ägare, som kan se fram emot ett rejält pengaregn vid en framtida notering. 

Bolaget har dock även precis klubbat igenom ett ”incitamentsprogram av engångskaraktär” som kan ge upp till 160 anställda i nyckelpositioner ägande.

De får teckna aktier i en nyemission till kursen 7,99 kronor. 

”Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppmuntra anställda till ett personligt ägande i Netlight och därigenom öka och stärka Netlights möjlighet att rekrytera, behålla och motivera viktiga medarbetare genom att dessa erbjuds ta del av en positiv utveckling i Netlight”, står det i protokollet

Ett andra incitamentsprogram, riktat även till personal på lägre nivåer, har också beslutats. 

”Det högsta antalet aktietecknare som kan komma att erbjudas aktier i förutvarande emission är 1.200”, heter det i protokollet

Uppköpsvåg går igenom branschen

Computer Sweden har tidigare rapporterat om den konsolidering som pågår i it-branschen. 

”Riskkapitalet har fått upp ögonen för teknik och it på ett väldigt tydligt sätt. Det gäller inte minst i USA, men även i Europa och Norden. Och i Sverige är riskkapitalet extremt närvarande just nu”, sade Hans Werner, vd på Radar då till tidningen. 

Netlight nämndes i samma text som ett undantag, eftersom bolagets strategi byggt på att växa organiskt. 

Bolaget flyttade nyligen in i det nya kontorshuset Urban Escape, där även Wework och Microsoft huserar. 

Enligt en kartläggning från Cinode sticker Netlight ut med sin lönsamhet. 

”Endast fem av konsultbolagen; Inspiro, McKinsey, Netlight, Helseplan och Xlent, visar en marginal på över 20 procent”, heter det. Källa:
http://breakit.se/artikel/22658/miljardbolaget-netlight-consulting-inleder-listningsprocess