Tema Lönsam Verkstad: Hellsten Växellådor utvecklade sitt eget affärssystem


När Ola Hellsten började renovera växellådor i början av 1980-talet var det som en motreaktion till samhällets slit och släng. I dag, 35 år senare är det samma tanke som genomsyrar företaget. Genom ett utbytessystem införlivas trasiga växellådor, slutväxlar och fördelningslådor i ett ständigt pågående kretslopp.

Genom omsorgsfull renovering är …Källa:
https://www.motormagasinet.se/article/view/684568/tema_lonsam_verkstad_hellsten_vaxellador_utvecklade_sitt_eget_affarssystem?ref=rss