Voi slåss för jättekontrakt om hyrcyklar – överklagar till kammarrätten


I våras kunde Voi fira när de vann Stockholms stads upphandling av elcyklar, tillsammans med UIP Holding. Det handlar om ett kontakt som är värt 400 miljoner kronor under 7 år.

Det konkurrerande spanska bolaget Marfina överklagade beslutet då de inte ansåg att Vois bud levde upp till kraven. Förvaltningsrätten höll med och slog nyligen fast att anbudet inte uppfyller kraven och ska rättas.

Något som innebär att anbudsutvärderingen ska göras om. Dessutom får Stockholm stad inte längre beakta budet från Voi och UIP.

Ser sig ”tvungna” att överklaga 

Voi och UIP har nu överklagat förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Stockholm. I ett pressmeddelande skriver de att de anser att beslutet är felaktigt.

”Voi & UIP ser sig helt enkelt tvungna att överklaga domen. Skälet för överklagandet är att Marfina, av deras anbud att döma, inte på egen hand klarar av att leverera tjänsten till Staden”.

De passar även på att beklaga sig över att domen innebär att processen med att få hyrcyklarna på plats kommer att dra ut på tiden. Det kan till och med vara så att de inte kommer på plats ens under nästa vår och sommar.

”Vi kan inget annat än att beklaga förvaltningsrättens beslut men är givetvis öppna för att dra tillbaka överklagandet om staden skulle fatta beslut om att diskvalificera Marfinas anbud”, säger Vois affärsutvecklingschef  Carl Vernersson.

Problemen med det första anbudet handlade om att Voi använt sig av ett hyrcykelsystem i Oslo som referensuppdrag, som utfördes av ett dotterbolag. Förvaltningsrätten reagerade även på att delar av anbudet var skrivet på engelska och inte uppfyllde språkkraven. Källa:
http://breakit.se/artikel/22681/voi-slass-for-jattekontrakt-om-hyrcyklar-overklagar-till-kammarratten