Cykelkraft går i konkurs – rekonstruktionen misslyckades


Förra året växte Cykelkraft, som säljer cyklar samt tillbehör på nätet, med 75 procent. Omsättningen landade på nära 260 miljoner kronor. 

Men Cykelkraft har på senare tid fått ekonomiska problem och i slutet av oktober gick bolaget in i rekonstruktion. Den har dock misslyckats och nu går bolaget i konkurs.

Cykelkrafts vd Torkel Hallander skriver i ett mejl till Breakit att bolaget inte kunde fortsätta rekonstruktionen eftersom bolaget inte kunde lösa finansieringen under de låga försäljningsmånaderna under vintern. 

”Några stora fordringsägare har valt att aktivt motsätta sig fortsatt rekonstruktion”, skriver han till Breakit. 

Uppstod problem under rekonstruktionen 

Niklas Emthén är Cykelkrafts rekonstruktör. Även han uppger att det huvudsakliga skälet till att det inte gått vägen är att två större leverantörer motsatt sig fortsatt rekonstruktion och ackordförslag. 

”Storleksordningen gällande leverantörskulderna har legat mellan 80-90 miljoner kronor”, säger Niklas Emthén. 

Han uppger vidare att det uppstått problem under rekonstruktionen.

”Det tog ett tag innan flera leverantörer började leverera, vilket de har en skyldighet att göra under rekonstruktion. Så det blev ett stort försäljningstapp på grund av uteblivna leveranser”. 

Det bokförda värdet på lagret var runt 30 miljoner kronor innan rekonstruktionens startade. Det är ännu oklart vilka värden som finns i Cykelkraft. 

Expanderade utanför Sverige

Breakit har tidigare berättat historien om Cykelkraft, som grundades av Christoffer Tyrefors.

“Att vi satsade på just cyklar berodde på att vi såg en affärsmöjlighet för e-handel där men det kunde lika gärna ha blivit skidor”, sade han då. 

Förra året gick bolaget back med 3,7 miljoner kronor. Samtidigt gjordes då en rad kostsamma satsningar, vilket framgår av årsredovisningen. Bland annat har bolaget utvecklat egen mjukvara och gjort stora satsningar på att automatisera lagret. Man har också expanderat utanför Sverige, till Finland och Danmark.

Var underfinansierade


Enligt handlingar från tingsrätten som Breakit tidigare tagit del av låg bolaget då back 28 miljoner kronor för 2019. Av handlingarna framgår vidare att bolaget varit underfinansierat samt att förlusterna i sin tur finansierats genom leverantörskrediter. 

Något som en del leverantörer verkar ha tröttnat på. Och när leveranser har uteblivit har försäljningen gått ner. 

Det i kombination med att Cykelkraft verkar i en bransch med låga bruttomarginaler har enligt rekonstruktionsansökan lett till en ”akut likviditetsbrist”. 

Enligt handlingarna hade bolaget då skulder på cirka 95 miljoner kronor, varav majoriteten – 78 miljoner kronor – är leverantörsskulder.

12,7 miljoner kronor av skulderna bedömdes som ”prioriterade”, där bland annat löner ingår.

Bolaget hade samtidigt tillgångar på totalt 76 miljoner kronor.

Torkel Hallander är även vd för Nordic Etail, som är majoritetsägare i Cykelkraft. Sedan i våras är han även operativt ansvarig för Cykelkraft medan Christoffer Tyrefors gått över till rollen som ”customer success”-ansvarig.

Han meddelar att även Nordic Etail nu går i konkurs.Källa:
http://breakit.se/artikel/23076/cykelkraft-gar-i-konkurs-rekonstruktionen-misslyckades