Next ökade försäljningen mer än väntat under fjärde kvartalet


Brittiska klädkedjan Nexts försäljning har ökat med 5,2 procent under det fjärde kvartalet (fram till 28 december), vilket var 1,1 procent bättre än deras egna förväntningar. Hittills under året är försäljningen upp med 3,9 procent.

Bolaget skruvar upp årsprognosen med 2 miljoner pund till 727 miljoner pund.

marknadsmeddelande från bolaget.Källa:
http://breakit.se/artikel/23149/next-okade-forsaljningen-mer-an-vantat-under-fjarde-kvartalet