Quickbit köper holländska Happycoin – Breakit


Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar har erhållit en vederlagsfri option att senast 31 december i år förvärva Amsterdam-baserade Digital Currency Services (DCS) som står bakom varumärket happycoins.com. För att köpet ska gå igenom måste  DCS beviljas ett regulatoriskt tillstånd för att hantera transaktioner med kryptovaluta, enligt ett pressmeddelande.

”Ett förvärv av DCS ger Quickbit starka möjligheter att ytterligare öka vår omsättningstillväxt på ett lönsamt sätt samt stärka kassaflödet”, säger vd Serod Nasrat i pressmeddelande.

”DCS har även strategiskt viktiga tillgångar som Quickbit kan använda som bas för att utveckla nya produkter. Ett förvärv av DCS ger samtidigt en möjlighet att etablera en stark marknadsposition inom ett antal länder inom EU och i förlängningen en plattform att fortsätta växa in i nya marknader.”

Om förvärvet genomförs betalar Quickbit totalt cirka 16,5 miljoner kronor för DCS. Finansiering sker med befintlig kassa i Quickbit. De legala kostnaderna i samband med förberedelser och due diligence beräknas till cirka 2,7 miljoner kronor och belastar Quickbits kassaflöde under tredje kvartalet i innevarande räkenskapsår.

Quickbit uppger att de initiala positiva finansiella effekterna förväntas uppnås redan inom sex månader från att förvärvet genomförts.

Det senaste räkenskapsåret omsatte DCS 111 000 euro med ett negativt rörelseresultat på 5 500 euro. Företaget har idag en person anställd vid kontoret i Amsterdam.Källa:
http://breakit.se/artikel/23361/quickbit-koper-hollandska-happycoin