Tuffare tag mot bilmålvakter – Motor-Magasinet


Förslaget innebär att ett fordon med obetalda felparkeringsavgifter som överstiger
5 000 kronor och som inte har betalats efter sex månader ska få användningsförbud. Om förbudet inte följs kan polisen eller en bilinspektör ta fordonets registreringsskyltar.

Läs också: Gröna Bilisters svar på skärpta miljökrav

– Det behövs hårdare regler mot bilmålvakter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande. Han fortsätter: Genom att polisen får kraftigare verktyg att bekämpa denna typ av organiserad brottslighet kommer man att kunna stoppa bilmålvakter i ett tidigt skede.

Förslaget är en del i ett större arbete för att bekämpa användandet av bilmålvakter. Regeringen har även tillsatt en utredning som bland annat ska se över möjligheten att begränsa antalet fordon en person kan äga om denne har omfattande fordonsrelaterade skulder eller har en stor mängd fordon registrerade på sig. Den utredningen ska vara klar den 1 september 2020.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.Källa:
https://www.motormagasinet.se/article/view/694610/tuffare_tag_mot_bilmalvakter?ref=rss