Regeringen skjuter till 125 miljarder i lån till småföretag


”Det ger ytterligare möjligheter för svenska företag att få stöd i denna svåra situation”, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till TT.

Enligt TT består krispaketet av tre delar. 

Almi får tre miljarder i extra kapital så att de kan utöka sina lång till små och medelstora företag.

Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.

Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.

”Här tar staten sitt ansvar för att öka likviditeten i systemen både via Almi, EKN och Svensk Exportkredit”, säger Magdalena Andersson till TT. 

Med denna förstärkning av lånefonden kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta behoven hos de bärkraftiga företag vars verksamhet nu drabbas negativt till följ av coronavirusets spridning, skriver Almi i ett pressmeddelande.

”Vi ser tydliga negativa effekter för svenska företag till följd av viruset. Samtidigt är samhället beroende av ett fungerande näringsliv och livskraftiga företag. Nu ges Almi välbehövliga resurser för att möta företagens ökande behov”, säger Göran Lundwall, vd på Almi i samma pressmeddelande.

 Källa:
http://breakit.se/artikel/24242/regeringen-skjuter-till-125-miljarder-i-lan-till-smaforetag