Spiltan planerar inlösenprogram efter Paradox-försäljningen


Spiltans styrelse meddelar därför att man har för avsikt att föreslå ett frivilligt inlösenprogram efter sommaren för att kunna återföra en del av medlen till aktieägarna.

”De aktieägare som vill får möjlighet att lösa in en del av sina aktier. För även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat. De aktieägare som väljer att inte delta i inlösenprogrammet får i gengäld en större andel av Spiltan”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Senaste inlösenprogrammet genomfördes hösten 2019 och bidrog då, enligt bolaget, till ett minskat säljtryck från aktieägare som varit med länge. Även substansrabatten minskade.

Spiltan har som tidigare rapporterats sålt Paradox-aktier för 560 miljoner kronor, vilket innebar ett minskat ägande från 20 till 17,2 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.Källa:
http://breakit.se/artikel/25496/spiltan-planerar-inlosenprogram-efter-paradox-forsaljningen