Färre dog i augustitrafiken – Motor-Magasinet


Under årets augusti dog hälften så många som under samma månad förra året. Det framgår av Transportstyrelsens statistik.

Under augusti månad i år omkom 17 personer i vägtrafiken och 1 418 skadades (151 svårt skadade och 1 267 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen 15 september. Det är 17 färre omkomna än under augusti förra året.

Läs också: Miss hos Transportstyrelsen ger fel skatteuppgift

Av de omkomna hade åtta färdats i personbil, fyra på motorcykel, två på cykel och tre var övriga trafikanter. Tre motorcyklister och två bilister omkom i singelolyckor medan tre bilister omkom i mötesolyckor. Medelantalet omkomna i augusti månad, under de senast föregående fem åren 2015-2019, är 27 personer.

– Antalet omkomna i vägtrafiken fortsätter minska. Om olycksutvecklingen fortsätter på samma sätt finns det en stor möjlighet att vi når etappmålet om max 220 omkomna i år. I snitt omkom 16 personer per månad under de första åtta månaderna i år (januari–augusti). Det är en minskning med tre personer per månad jämfört med samma period förra året, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Under de senaste tolv månaderna (september 2019-augusti 2020) har 198 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (september 2018-augusti 2019) omkom 271 personer. Om man jämför med ett femårsmedelvärde för motsvarande tidigare tolvmånadersperioder har antalet omkomna minskat med 27 procent.Källa:
https://www.motormagasinet.se/article/view/739724/farre_dog_i_augustitrafiken?ref=rss