Amerikanska musikfacket i uppror mot Spotify – kräver bättre betalt för artisterna


Spotify har hamnat i blåsväder i USA. Det är fackförbundet The United Musicians and Allied Workers Union som startar en kampanj där de kräver ökad transparens kring avtal och bättre betalt från Spotifys sida.

Initiativtagarna vill se en höjning av ersättningen per stream från dagens 0,38 cent till en amerikansk cent. 

”Ett av Spotifys kärnvärden är att ge en miljon kreatörer möjligheten att leva på sitt skapande. Men ändå behöver en låt streamas 263 gånger för att generera en dollar på plattformen”, skriver initiativtagarna. 

En annan jämförelse, i syfte att illustrerar de låga ersättningarna, är den genomsnittliga amerikanska månatliga hyran på runt 10.000 kronor (1 078 dollar). För att kunna betala den behöver artisterna få in 283 684 streams varje månad. 

Tusentals artister uppges redan har skrivit under uppropet.  

“Vi uppmanar Spotify att öka royalty-utbetalningarna, transparensen och att sluta motarbeta artister”.Källa:
http://breakit.se/artikel/26716/amerikanska-musikfacket-i-uppror-mot-spotify-kraver-battre-betalt-for-artisterna