Volkswagen vill förbättra arbetsförhållandena i koboltgruvorna


Volkswagen engagerar sig aktivt i att förbättra förhållandena för dem som arbetar med hantverksbrytning av kobolt i Demokratiska republiken Kongo samt levnadsförhållandena för människorna i de omgivande samhällena. Det rapporterar Metal Supply. 

– Hållbara och ansvarsfulla råvaruinköp är av yttersta vikt för vår för e-mobilitetsstrategi. K…Källa:
https://www.motormagasinet.se/article/view/752149/volkswagen_vill_forbattra_arbetsforhallandena_i_koboltgruvorna?ref=rss