Ett slag i luften mot hedersbrottenUtredningen ”Ett särskilt hedersbrott” riskerar att bli ett slag i luften. Fler förbud måste ingå i en hedersbrottsrubricering. 

Det gäller bland annat förbud mot oskuldsintyg från läkare, mot könssegregation i institutioner och skolor, mot moralpoliser och uppfostringsresor, skriver Amineh Kakabaveh och Eva Nauckhoff på Fadime-dagen.