Pandemin skulle döda tidningarna fortare än kvickt – men det blev tvärtom


I mars och april flaggade allt fler mediehus om hjälp. Annonsmarknanden rasade och tidningarna behövde särskilda stöd. Men när året summeras kan vi istället se hur Dagens Nyheter gör rekordvinst på 202 miljoner – ett historiskt bra resultat.

Hela Bonnier news och BI går bra och gör stor vinst. Även om vinsten i till exempel HD/Sydsvenskans fall helt får tillskrivas de olika statliga stöd de fått under året. I dagarna berättade Aftonbladet att de under helåret 2020 omsatte mer än föregående år och generellt finns det nästan inga stora tidningar som verkar ha misslyckats (även om de flesta skrytartiklar mer nämner resultatet än omsättning).

Så vad har hänt? Medierna själva hänvisar att man lyckats flytta över sina verksamheters tyngdpunkt från annonser till prenumerationer. Och att man därmed lyckats flytta över från en nedåt-accelererande trend (annonser) till en uppåtaccelererande trend (prenumerationer). För om det är något pandemin visat, är det att vi varit beredda att betala för innehåll hemifrån. Alla prenumerationstjänster har gått bra, från video- och ljudstreaming, till patreon och innehåll av alla dess slag. Både Bonnier news-tidningarna och kvällstidningarna hänvisar till sina plustjänster och betalinnehåll som anledningen till förändringen. Medan de som inte haft tydliga sådana, som TV4, istället fått skära ner och varslat 100 i personalstyrkan.

Ännu är det så klart lite för tidigt att summera hur pandemin påverkat medier. Det vi hittills har fått se är de som gärna själva går ut och skryter om hur bra det gått, eller – som i TV4:s fall – tvingas skriva pressmeddelanden om varsel.

För de övriga, som till exempel annonsberoende gratistidningar (inte minst spännande med nya sammanslagningen mellan Mitt i och Direktpress), får vi vänta tills årsboksluten.

Men hittills står det klart: Den accelererande trend som vi trodde skulle leda till mediernas död, verkar snarare ha skyndat på en förflyttning som kan leda till deras räddning.

 Källa:
http://breakit.se/artikel/27933/pandemin-skulle-doda-tidningarna-fortare-an-kvickt-men-det-blev-tvartom