Så gick det för Egmont under 2020: ”Jag är stolt”


Mediekoncernen Egmont minskade omsättningen under 2020, men ökade vinsten något.

”Jag är stolt över hur vi har klarat ett sådant utmanande år. Vi står starka som mediekoncern och samtidigt fortsätter tillväxten i våra digitala verksamheter”, säger Egmonts koncernchef Steffen Kragh.

Omsättningen sjönk 9,2 procent till cirka 16,2 miljarder kronor (17,8). Inräknat Egmonts andel av icke-konsoliderad omsättning i delägda företag var den samlade omsättningen 19,7 miljarder.

Nedstängningen av biografer slog mot Egmont-ägda Nordisk Film vilket resulterade i 900 miljoner i utebliven omsättning. I Egmonts andra verksamheter ökade däremot omsättningen med totalt 1 miljard kronor.

”Vi har lyckats med vår digitala transformation och strategi, som tar utgångspunkt i den moderna konsumentens önskan om att streama mer, spela mer och handla mer online. Något som accelererade ytterligare under coronapandemin. Vi förväntar oss dock tillväxt och ytterligare investeringar 2021.”

Ebitda-resultat blev 2 354 miljoner euro (2 642), med en ebitda-marginal på 14,6 procent (14,8).

Resultatet före skatt var 889 miljoner euro (849).Källa:
http://breakit.se/artikel/28273/sa-gick-det-for-egmont-under-2020-jag-ar-stolt