Stoppa miljonrullningen till regionala flygplatser


DEBATT. Faktum är att varenda regional flygplats går med minussiffror. Dessvärre har underskotten också växt de senaste åren, inte minst på grund av att fler väljer mer hållbara alternativ genom till exempel tågpendling. Istället för att låta flygplatserna klara sig själva väljer kommun efter kommun att öka sina stöd eller i vissa fall köpa upp hela flygplatsen för skattebetalarnas pengar. En kommun går dock mot strömmen. 

I september i år fattade Västerås kommunfullmäktige ett historiskt beslut om att lägga ner sin flygplats. Under 20 år har den kostat västeråsarna en halv miljard kronor genom årliga underskott. 

Kommunen har betalat för andras lågprisflygande

Passagerartrafiken har genom åren varit väldigt liten till omfattningen, så till den grad att kommunmedborgarna betalade motsvarande 216 kronor för varje enskild passagerare som lättade till sydligare breddgrader med så kallat ”lågprisflyg”. I skrivande stund finns det bara en aktiv flyglinje i bruk, nämligen Ryanairs linje till London.

Folkomröstningen i Västerås 21 mars blir sannolikt det första av många vägval de kommande åren gällande Sveriges 26 kommunala flygplatser, vilka samtliga dras med underskott.

Sammantaget utgörs alltså verksamheten på Västerås flygplats till största delen av särintressen utan större samhällsnytta och detta till en kostnad som motsvarar 55 lärare i grundskolan, 61 förskollärare, 64 undersköterskor, 73 vårdbiträden eller 75 elevassistenter. Som miljöpartist är det lättare att se kommunens välfärdsarbetare i ögonen efter att kommunfullmäktige fattat sitt beslut.

Västerås går till folkomröstning

En tid efter nedläggningsbeslutet kom dock frågan att ta en ny vändning. Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna har krokat arm med privata företag med starka egenintressen i att den kommunala miljonrullningen skulle fortsätta. De har lyckats samla in namnunderskrifter för att få till en folkomröstning om att riva upp det beslut som kommunfullmäktige fattat. Den kommer att hållas 21 mars och blir sannolikt det första av många vägval de kommande åren gällande Sveriges 26 kommunala flygplatser, vilka samtliga dras med underskott.

Inrikesflyget kanske aldrig återhämtar sig

Att covid-19 inneburit kris för flygbranschen har inte undgått någon. Så sent som i början av december rapporterade SVT:s Ekonomibyrån om att branschen själva räds att läget inte är åter på nivån före pandemin förrän 2029. Experter menar att inrikesflyget aldrig kommer återhämta sig och att affärsflygandet permanent kommer landa på lägre nivåer. 

Det är inte hållbart att svenskarna i snitt flyger fem gånger mer än det globala genomsnittet.

Låt oss vara tydliga: Flyget kommer inte försvinna helt från Sverige, och vi har orter och städer som kommer behöva bevara sina flygplatser. Men de orter som har goda järnvägsförbindelser eller närhet till en annan flygplats kommer inte ha samma behov av flyg. Vi får inte glömma att vi nu är inne i två kriser – corona och klimatet. Båda ändrar förutsättningarna för flygandet. Det är inte hållbart att svenskarna i snitt flyger fem gånger mer än det globala genomsnittet, om alla på planeten hade samma vanor hade vi kunnat vinka adjö till Parisavtalet redan i dag.

Högern vill plötsligt slösa skattepengar

Det här är den omvärld som vi beslutsfattare har att förhålla oss till. Ändå är budskapet från valda delar av den politiska högern att skattebetalarnas pengar ändå ska fortsätta subventionera lokala flygplatser i stället för att gå till välfärden. 

Men det finns goda alternativ – både i Västerås och på andra orter. Miljöpartiet vill rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet, bygga nya höghastighetståg och satsa på nattåg. Denna utveckling såg vi redan innan pandemin, fler och fler valde att stanna på marken för att i stället välja tåget.

Den 21 mars går Västerås till folkomröstning. Det är ett av många viktiga vägval för klimatet framöver. Vi tror och hoppas på ett utfall som markerar ett tydligt stopp för miljonrullningen. Skattebetalarnas pengar är mer värda än så – de hör hemma i välfärden!


Av Lorentz Tovatt (MP) 

Klimatpolitisk talesperson 

Markus Lindgren (MP) 

Kommunalråd Västerås