Konsumentverket svartlistar Svenskt Fordonsskydd – Motor-Magasinet


Konsumentverket placerar bolaget Svenskt Fordonsskydd på sin varningslista. Över 800 anmälningar av bolagets marknadsföring har kommit in och dessutom ett stort antal klagomål till upplysningstjänsten Hallå konsument, det rapporterar TT Nyhetsbyrån.

Myndigheten skriver så här i ett pressmeddelande: ”Konsumentverket bedömer att Svenskt Fordonsskydd har orsakat och fortfarande orsakar konsumenter betydande problem. Myndigheten finner också att problemen innebär en överhängande risk för ekonomisk skada för konsumenter”.

Bolaget marknadsför fordonsgarantier genom direktmarknadsföring via brev. Anmälningarna och klagomålen har bland annat handlat om de erbjudanden som bolaget skickat ut och som många har uppfattat som fakturor. Det påstås till exempel i bolagets utskick att det rör sig om en förlängning av en tidigare garantitid, trots att företaget inte har någon koppling till biltillverkaren. I vissa fall har brevet skickats till kunder vars garanti till och med fortfarande gäller.

Rättsliga åtgärder mot Svenskt Fordonsskydd har enligt Konsumentverket försvårats då bolaget är registrerat i Hongkong och inte har gått att nå. Myndigheten varnar nu för vilseledande marknadsföring från Svenskt Fordonsskydd.Källa:
https://www.motormagasinet.se/article/view/795128/konsumentverket_svartlistar_svenskt_fordonsskydd?ref=rss