Reforma säljer hållbara möbler för 40 miljoner kronor: ”Den verkliga makten ligger i ägandet”


Linnea Sweijer och Anna-Klara Jönsson driver det snabbväxande e-handelsbolaget Reforma som satsar på att utveckla och sälja mer miljövänliga möbler. Under förra året ökade bolaget omsättningen från 13 miljoner kronor till 43 miljoner kronor med ett resultat kring nollan. 

De är två av alla de personer som reagerat på Breakits granskning om män som bygger miljardbolag på feminism. Det handlade om hur svenska e-handlare, som till största delen ägs av män, använder sig av feminism och kvinnostärkande budskap i sin marknadsföring. Det framgår inte att bolagen i själva verket ägs av män. 

Linnea Sweijer säger att problemet i sig inte ligger i att män äger bolag som riktar sig mot kvinnor. 

“Problemet i sig är inte att män äger bolag som riktar sig mot kvinnor. Problemet uppstår om bolag säger sig vara något som de inte är. Det är inte en fråga om kön, man borde bli lika upprörd om ett kvinnligt drivet bolag utger sig för att vara något som de sedan inte är”, säger Linnea Sweijer.  

Anna-Klara Jönsson konstaterar i sin tur att företag alltid kommer att vilja kapitalisera på trender – men att problemen uppstår när det börjar bli oärligt. 

“Femwashing och greenwashing går hand i hand, konsumenten kräver och förtjänar transparens. Är man inte transparent så kommer man att få äta upp det i längden”, säger Anna-Klara Jönsson. 

“Verklig makt ligger i ägande” 

Breakit har kunnat visa att det kvinnliga ägandet inom e-handeln bara är en bråkdel jämfört med männens innehav. 

“Förväntas inte kvinnor starta bolag så kommer inte kvinnor att göra det, och förväntas investerarna inte investera i kvinnliga bolag så gör de inte det. Vi måste uppmuntra kvinnor att grunda bolag och investerare att våga satsa på kvinnliga bolag”, säger Anna-Klara Jönsson. 

De upplever att det finns ett ökat intresse bland kvinnor att starta bolag, och berättar att de själva ibland kontaktas av blivande entreprenörer som vill bolla idéér. 

“Lösningen är dels att uppmuntra kvinnor i större utsträckning, men lika viktigt är att det finns fler kvinnliga förebilder. Jag ser ljust på framtiden på den fronten, det bubblar där ute”, säger Linnea Sweijer. 

Linnea Sweijer menar att diskussionen tidigare i stora drag handlat om hur vi ska få fler kvinnor att nå styrelserummen, liksom problematiken i att män rekryterar män som liknar dem själva. 

“Det är fortfarande problematiskt men nu handlar frågan mer om kvinnligt ägande, och i slutet av dagen är det i ägandet som den verkliga makten ligger att påverka vårt samhälle och att som kvinna få bättre ekonomi och frihet”.

Inspirerats av Anna Stenberg 

Linnea Sweijer har själv en bakgrund från en entreprenörsfamilj och startade Reforma redan 2011 vid sidan av sitt vanliga arbete. 

“Mamma och pappa drev bolag ihop och min mamma var en riktig powerlady och superföretagare. Hon inspirerade mig och jag kände från barnsben att jag hade samma förutsättningar att starta bolag på samma sätt som om jag hade varit man.” berättar Linnea Sweijer. 

Hon pekar även på att hon inspirerats av starka kvinnliga förebilder som Anna Stenberg, som startade Women Executive Search (WES). WES hjälper företag med att rekrytera kvinnor till ledande positioner.

“Det var mycket snack kring problemet, men Anna skapade på ett handlingskraftigt sätt en lösning med inställningen att hon ska motbevisa alla de som menar att det inte finns kvinnlig senior kompetens. Det inspirerade mig mycket”. 

Vid 2017 klev Anna-Klara Jönsson in som delägare och operativ chef i Reforma. 

“Min drivkraft har alltid varit att göra skillnad och förändra samhället, inte att tjäna pengar. Att göra skillnad på statistiken, både vad gäller kvinnligt ägande och hållbarhetsarbetet inom vår bransch”, säger Anna-Klara Jönsson. 

Dubblat omsättningen 

Reforma började att se ett uppsving i tillväxt redan hösten 2019, och därefter har de fått en rejält skjuts under pandemin där de även nått nya målgrupper. 

“Vi känner oss trygga med att tillväxten började innan pandemin och att den även håller i sig. Första kvartalet i år växte vi med 100 procent jämfört med samma period förra året, och 80 procent i andra kvartalet”, säger Anna-Klara Jönsson. 

I början av 2020 expanderade Reforma till Norge och gick även in i Tyskland i slutet av förra året, marknader som tillsammans redan står för 20 procent av den totala försäljningen. Bolagets strategi är att inte låsa sig fast vid specifika marknader utan istället göra lättare och mindre kostnadstunga lanseringar för att se vad som flyger. 

En “försiktig prognos” för 2021 är att omsätta runt 60 miljoner kronor med break even.

I dag består Reforma av 8 medarbetare och ägs av Linnea Sweijer, Anna-Klara Jönsson samt deras nya finanschef Mikaela Willman. Grundarna har drivit bolaget helt organiskt sedan start men ska nu ta in externt kapital för att skala upp verksamheten. 

“Reforma är på väg in i en ny fas. Vi har hittat helt rätt både vad gäller affärsidé och affärsmodell och är nu redo att växla upp och ta vara på det momentum vi har”, säger Anna-Klara Jönsson. 

“Vi skulle kunna fortsätta växa organiskt med en lönsam affärsmodell men vi är hungriga, som kossor som väntar att få komma på grönbete, och vi vet vad vi vill göra”, säger Linnea Sweijer. Källa:
http://breakit.se/artikel/29254/reforma-saljer-hallbara-mobler-for-40-miljoner-kronor-den-verkliga-makten-ligger-i-agandet