Vinst och förlust i pandemins spårCoronan medförde en omvälvande tid för alla inom bilbranschen. Nya tjänster ökade explosionsartat samtidigt som delar av verkstadsindustrin fick mindre att göra. Med ändrade rutiner i hur vi arbetar och tar oss till jobbet blir också framtiden inom fordonsindustrin mer oklar.

Källa:
https://www.motormagasinet.se/article/view/814117/vinst_och_forlust_i_pandemins_spar?ref=rss